Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. sect (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői feladatok és hatáskörébe utalt teendők ellátás

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam - és jogtudományi doktori képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Büntetlen előélet

- Magyar állampolgárság

- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- német nyelvtudás

- angol nyelvtudás

- Hivatal körzetébe tartozó településeken levő lakóhely

 

Elvárt kompetenciák:

- Jó szintű - stressztűrő képesség,

- Kiváló szintű - együttműködő képesség,

- Jó szintű - naprakész ismeretek,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385-12/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 

- Elektronikus úton Pataki Péter részére a polgarmester@himeshaza.hu E-mail címen keresztül

 

- Személyesen: Pataki Péter, Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


Himesháza Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. sect alapján

pályázatot hirdet


Himesháza Község Önkormányzata


óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7734 Himesháza, Petőfi Sándor utca 56.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,

- szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata

- erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

- középfokú angol nyelvvizsga

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Micheliszné Heil Terézia nyújt, a 69/347-438 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Himesháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Petőfi Sándor utca 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1051/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

- Elektronikus úton Micheliszné Heil Terézia részére a micheliszne.himesovi@gmail.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. sect (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

- Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

- Baranya megye, 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.

- Baranya megye, 7735 Szűr, Kossuth Lajos utca 15.

- Baranya megye, 7733 Maráza, Fő utca 50.

- Baranya megye, 7735 Erdősmárok, Ady Endre utca 8.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és a vonatkozó jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyetem,

- vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

- Jó szintű stressztűrő képesség,

- Kiváló szintű együttműködő képesség,

- Jó szintű naprakész ismeretek,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Péter nyújt, a 30/327-3774 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

Elektronikus úton Pataki Péter részére a polgarmester@himeshaza.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Himesháza, Székelyszabar, Szűr, Maráza, Erdősmárok polgármestere bírálja el, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


 

Himesháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet

 

 

- óvodapedagógus munkakör betöltésére (.pdf)

 

- dajka munkakör betöltésére (.pdf)