Üdvözöljük Himesháza Weblapján!


 

 

 


 


Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

 

I. Az általános iskolai beiratkozás ideje

 

Az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2015. április 16-ától 2015. augusztus 31-éig tartó időszak.

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

 

- 2015. április 16-án (csütörtökön)     8.00-19.00 óra között

- 2015. április 17-én (pénteken)         8.00-18.00 óra között.

 

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, adóazonosító kártya, a diákigazolvány igényléséhez a NEK-adatlap, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

II. Tanköteles kor

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2015/2016-es tanévben a 2009. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

 

III. Az iskolai felvételről szóló döntés

 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

 

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

 

Pécs, 2015. február 26.


MEGHÍVÓ

 

Himesházi Általános Iskola és AMI

 

2015. március 10-én kedden 8:30 - 11:30 óráig nyílt napot

-SULIVÁRÓT- tart a leendő első osztályosok és szüleik részére.

 

Program:

- 8:30-8:55-ig köszöntő

- 8:55-11:00-ig magyar, matematika és német órákon vehetnek részt

- 11:00-11:30 óráig hangszerbemutató lesz a zenetagozaton

 

2015. március 10-én 17:00-kor a 4. osztályban Heller Anna leendő osztályfőnök tájékoztató szülői értekezletet tart.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Papp Attila

intézményvezető