Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

              
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. sect (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.
Baranya megye, 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.
Baranya megye, 7735 Szűr, Kossuth Lajos utca 15.
Baranya megye, 7733 Maráza, Fő utca 50.
Baranya megye, 7735 Erdősmárok, Ady Endre utca 8.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok és a munkáltató által meghatározott egyéb tevékenységek ellátása a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és az általuk fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Éves költségvetés kidolgozása, beszámoló készítés, vagyongazdálkodási feladatok, főkönyvi könyvelés. Házipénztár kezelés, számlázási feladatok. Gazdasági statisztikák készítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. Pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, ingatlanvagyon-kataszter vezetése, önkormányzati adóhatósági feladatok, valamint a munkáltató által meghatározott egyéb feladat- és hatáskörök ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:

 

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Felsőfokú képesítés,
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
B kategóriás vezetői engedély
ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete
Mérlegképes könyvelői végzettség
Közigazgatási szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 

Kiváló szintű önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség,
Kiváló szintű csapatmunkára való alkalmasság, együttműködési készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 4. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tamás Dávid jegyző nyújt, a 69/547-035 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 841/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton Dr. Tamás Dávid jegyző részére a jegyzo@himeshaza.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Dr. Tamás Dávid jegyző, Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

www.himeshaza.hu - 2017. július 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkakör 6 hónap próbaidő kitöltésével tölthető be. A pályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.


Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. sect (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői feladatok és hatáskörébe utalt teendők ellátás

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam - és jogtudományi doktori képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Büntetlen előélet

- Magyar állampolgárság

- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- német nyelvtudás

- angol nyelvtudás

- Hivatal körzetébe tartozó településeken levő lakóhely

 

Elvárt kompetenciák:

- Jó szintű - stressztűrő képesség,

- Kiváló szintű - együttműködő képesség,

- Jó szintű - naprakész ismeretek,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385-12/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 

- Elektronikus úton Pataki Péter részére a polgarmester@himeshaza.hu E-mail címen keresztül

 

- Személyesen: Pataki Péter, Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


Himesháza Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. sect alapján

pályázatot hirdet


Himesháza Község Önkormányzata


óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7734 Himesháza, Petőfi Sándor utca 56.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,

- szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata

- erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

- középfokú angol nyelvvizsga

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Micheliszné Heil Terézia nyújt, a 69/347-438 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Himesháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Petőfi Sándor utca 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1051/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

- Elektronikus úton Micheliszné Heil Terézia részére a micheliszne.himesovi@gmail.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. sect (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal

 

jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

- Baranya megye, 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

- Baranya megye, 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.

- Baranya megye, 7735 Szűr, Kossuth Lajos utca 15.

- Baranya megye, 7733 Maráza, Fő utca 50.

- Baranya megye, 7735 Erdősmárok, Ady Endre utca 8.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és a vonatkozó jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyetem,

- vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

- Jó szintű stressztűrő képesség,

- Kiváló szintű együttműködő képesség,

- Jó szintű naprakész ismeretek,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Péter nyújt, a 30/327-3774 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

Elektronikus úton Pataki Péter részére a polgarmester@himeshaza.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Himesháza, Székelyszabar, Szűr, Maráza, Erdősmárok polgármestere bírálja el, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himeshaza.hu honlapon szerezhet.


 

Himesháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet

 

 

- óvodapedagógus munkakör betöltésére (.pdf)

 

- dajka munkakör betöltésére (.pdf)