Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

  Hirdetmények - válasszon évszámot: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Álláshirdetés - szociális gondozó

 

MTKT Idősek Klubja Himesháza

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII.tv. 20/A -alapján

álláshirdetést tesz közzé az

MTKT Idősek Klubja Himesháza

Szociális gondozó 1 fő részére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  MTKT Idősek Klubja Himesháza (Himesháza, József a. u 1. sz.)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az idősek helyzetének megismerése, közösségbe való beilleszkedésük segítése, érdekvédelmük biztosítása. A gondozottak fizikai és pszichés ellátása. Gondoskodik a klubhelység és szociális helységek rendben tartásáról, a higiénés előírások betartásáról. Egyénileg foglalkozik a klub gondozottaival, egyéni szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesíti őket. Szakmai feladatával kapcsolatos adminisztrációt a jogszabályban előírtak szerint vezeti.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Képesítési feltételek: 1/2000 SZCSM. rendelet szerint, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

A jelentkezés határideje: 2012. 07.16.

A jelentkezés helye és módja: MTKT Idősek Klubja Himesháza,7735 Himesháza, József A.u.1.sz. Személyesen az intézményvezetőnél.