Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

  Pályázatok - válasszon évszámot: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

2013-ban megvalósult és folyamatban levő pályázatok

 

1. Leader Ez + Az épületének a tetőfelújítása

- Nyert összeg: 3.928.998- Ft

- Megvalósítási összeg: 4.989.827- Ft

- Önrész az Áfa: 1.060.829- Ft

 

2. Leader Kálvária felújítása

- Nyert összeg: 1.040.153- Ft

- Megvalósítási összeg: 1.320.994- Ft

- Saját erő:280.841- Ft

 

3. Építő közösségek

- Nyert összeg: 27.196.021- Ft  ( 100%-ban támogatott)

 

    Megvalósul:

- régi mesterségek felelevenítése gyerekeknek

- kereseti lehetőség pedagógusoknak és a szakembereknek

 

4. Leader fűnyíró vásárlása a polgárőrségen keresztül

- Nyert összeg: 999.890- Ft (100%-ban támogatott)

 

5. DDOP csapadékvízelvezetés

- Beruházás nagysága: 112.078.848- Ft ( 95 %-ban támogatott)

- Saját erő: 5.603.943- Ft

 

    Megvalósul:

- Radnóti ltp. vízelvezetése

- Petőfi utca vízelvezetése részben

- Árpád utca vízelvezetése részben

- Főtér rendbetétele

 

6. Egészséges életmódra nevelés

- Nyert támogatás 10.000.000- Ft (100%-os állami támogatással)

 

Megvalósul belőle: 2 gyalogtúra, 2 kerékpártúra, 1 balatoni kerékpártábor, 2 kispályás focikupa, 1 kézilabdakupa, gyógytorna az idősebbeknek, zumba a fiatalabbaknak, reformkonyha, elsősegély tanfolyam és 2 egészségnap programokkal

 

7. KEOP energetikai pályázat az ÖNO felújítására

- Nyert támogatás 10.697.845- Ft  (85 %-os támogatással)

- Megvalósítási összeg: 12.586.700- Ft

- Saját erő: 1.888.855- Ft

 

Megvalósul: az intézmény teljes szigetelése, nyílászárócserével és egy új típusú apríték kazán vásárlása

 

8. DDOP Óvoda felújítás, bővítés

- Nyert támogatás: 119.958.557- Ft (100 %-ban támogatott)

 

Megvalósul: az óvoda bővítése belső felújítása, szigetelése, aprítékkazán vásárlása amiből 50.463.107.- építési munkák ,12.385.822.- Ft villanyszerelési munkák, épületgépészet 10.143.197.Ft-, a többi pedig óvodás eszközök, bútorok, játékok beszerzésére és a projektmenedzsment költségeiből tevődik ki.

 

9. Kisebb pályázatokon nyertünk

- 24 m3 tűzifa vásárlásra: 365.700- Ft

- 10 db székvásárlásra: 100.000- Ft

- Belvízelvezetés önerejére: 3.362.366- Ft

 

Folyamatban levő vagy már beadott pályázatok

 

- Iskolabusz vásárlásra: 10.000.000- Ft

- Polgárőrség terepjáró: 5.000.000- Ft

- Szociális szövetkezet: 37.125.000- Ft

- Iskolakonyha felújítása: 10.000.000- Ft


Megkezdődött Himesháza belterületi vízrendezésének projektjeMegkezdődött a Himesháza belterületi vízrendezése címet viselő projekt, amelynek keretében a helyi önkormányzat 106 474 905  forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást használhat fel. A projekt összköltsége:  112 078 848  forint.

Himesháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" (DDOP-5.1.5/B-11) tárgyú felhívásra.  A támogató 2012. novemberi döntése alapján az Önkormányzat  106 474 905 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  A projekt összköltség 112 078 848 Ft.  A támogatás intenzitása 95 százalékos.  A projekt célja a csapadékvíz elvezetésének megoldása a községben, amely a következő helyszíneket érinteti: Himesháza  383 , 102, 382, 327, 295, 296/3, 206, 244 , 257,  431, 383 hrsz.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a befejezést követő 5 évig az elkészült fejlesztést fenntartja és üzemelteti. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a munkát az S és P  Kft. végzi.  A projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátásával a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.-t bízta meg az Önkormányzat.   A tervezett fejlesztés helyszíne Himesháza Kossuth Lajos utca, Hősök tere, Petőfi Sándor utca, Árpád utca.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósul meg.
A fejlesztés célja, hogy a mintegy 1386,6 méter hosszúságú árok felújításával mentesül a település és az érintett lakosság a belvíz okozta károktól, csökken a lehetősége az esetleges árvíz káros következményeinek.

 


Himesháza Község Önkormányzatának óvodafejlesztése

 

Himesháza Község Önkormányzata közel 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a "Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

 

A közel 120 millió forint összköltségvetésű beruházásból óvodafejlesztés történt.

 

A projekt az intézményi átszervezés következtében átkerült a Himesháza, Szűr, Erdősmárok, Maráza, Szebény Óvodafenntartó Társuláshoz.

A Társulás vállalja, hogy a befejezést követő 5 évig az elkészült fejlesztést fenntartja és üzemelteti.

 

        


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

pénzügyi ügyintézői feladatok ellátására

 

Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. sect (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

A munkavégzés helye: Himesháza, Kossuth Lajos u. 82.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 16. pénzügyi igazgatási feladatok.

 

Ellátandó feladatok: Költségvetés, beszámolók készítése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, gazdálkodással kapcsolatos testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, informatikai feladatok ellátása.

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
- ECDL számítógép-használói végzettség
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatásban szerzett tapasztalat
- mérlegképes könyvelői végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata szermélyes adatainak megismerhetőségéről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lauer Istvánné nyújt a 69/547-037-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Az érvényes pályázatokat a Himesházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Marxerné Csikós Ildikó bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása a polgármesterek egyetértésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

 

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó estén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy legkésőbb a lejárat napján megérkezzen.